Domov / Rezultati iskanja / Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams

Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams

Vsebina programa

Za notranje mentorje in inštuktorje iz Nuklearne elektrarne Krško bomo 8. decembra 2021 izpeljali delavnico z naslovom Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams. Udeleženci se bodo na dealvnici seznanili s spletnimi aplikacijami okolja MS Office 365, jih uporabiti za različna področja svojega dela in izobraževanja. Spoznali bodo različne možnosti, ki jih uporaba IKT prinaša v učni proces,prepoznali uporabo MS Teams kot priložnost pri podpori v izobraževanju ter načine in strategije uvajanja MS Teams v lastno delo.

Program je namenjen

  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)

Način izvedbe

  • Delavnica
  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Zdenka Birman Forjanič
01/5842 571
zdenka.birman.forjanic@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

na daljavo

Trajanje programa

Ure: 8 pedag. ur

Termin izvedbe programa

  • 8.12.2021