Andragoški center Republike Slovenije

Naziv in naslov ustanove

Andragoški center Republike Slovenije

Ulica Ambrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

mag. Zdenka Birman Forjanič

01/58 42 571

zdenka.birman@acs.si

Izobraževalni programi (število programov: 25)

 1. Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga
 2. Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
 3. Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
 4. Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
 5. Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo
 6. Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih
 7. Letni posvet o izobraževanju odraslih, 19. in 20. oktober 2021
 8. Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih
 9. Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju
 10. Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
 11. Retorika in javno nastopanje
 12. Sodobni pristopi k učenju in poučevanju
 13. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
 14. Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle - Osebni izobraževalni načrt v OŠO
 15. Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
 16. Učinkovita izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM
 17. Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev
 18. Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev
 19. Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
 20. Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij
 21. Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja
 22. Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih
 23. Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
 24. Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
 25. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja