Ste izvajalec izobraževanja za odrasle?
Pridružite se nam in postanite del največje izobraževalne skupnosti.

Izvajalci izobraževanja odraslih z različnimi programi izobraževanja in učenja prispevate h krepitvi znanja in spretnosti odraslih,
s tem pa tudi k njihovi večji zaposljivosti in osebnemu razvoju.

Pomembno je, da o bogati in raznovrstni ponudbi izobraževanja odraslih, ki zrcali priložnosti za formalno ter neformalno izobraževanje in učenje, redno ozaveščamo čim širšo javnost. Prav pomanjkanje informacij o možnostih za krepitev znanja in spretnosti je eden od vzrokov za manjšo udeležbo odraslih v izobraževanju.

Prizadevamo si, da z informacijami, zbranimi na spletnem portalu, odrasle ozaveščamo in informiramo o možnostih za izobraževanje in učenje, ki so jim na voljo, ter jih spodbujamo k vseživljenjskemu učenju.

Pri tem smo lahko uspešni le v sodelovanju z vami! Predstavite tudi svojo ponudbo izobraževanja in učenja.

Katere so prednosti vpisa
v našo bazo ponudnikov izobraževanja
in učenja za odrasle?

Večja prepoznavnost

Obstoječi portal vsebuje redno ažurirano bazo vrhunskih izobraževalcev odraslih iz vse Slovenije. Z vpisom v bazo se pridružite priznanim in najbolj iskanim ponudnikom izobraževanj za odrasle.

Več udeležencev

Portal Kam po znanje je zelo dobro obiskano stičišče ponudnikov in uporabnikov izobraževanja. S tem ko svoje izobraževanje vpišete v bazo, si povečate možnost, da vas iskalci izobraževanj dejansko najdejo. Z natančnim opisom svoje ponudbe lahko pritegnete več zanimanja in pridobite več udeležencev.

Brezplačna promocija

Promocija na portalu Kam po znanje je zaenkrat brezplačna. To vam omogoča, da prihranite sredstva, ki bi jih sicer namenili oglaševanju.

Prednost pred konkurenco

Uporabniki izobraževanj lahko na portalu z nekaj kliki pridejo do iskane ponudbe zase. Izkoristite možnost vpisa in izstopajte v ponudbi podobnih izobraževanj. 

Skip to content