Kulturne spretnosti

Spretnosti za kulturno življenje

Kje lahko posameznik pridobi spretnosti za kulturno življenje?

Uspešna naveza kulture in učenja bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Vzpostavlja mostove med generacijami in civilizacijami. Spoznajte konkretne priložnosti za kulturno izražanje in (so)delovanje:

20

So med vašimi izobraževalnimi programi tudi taki, ki krepijo spretnosti za kulturno življenje?
Registrirajte se na portal in jih vpišite ali nam pišite na e-naslov
kampoznanje@acs.si.

Forum EPUO na temo
spretnosti za kulturno življenje

Kultura in učenje sta neločljiv vseživljenjski par. Na forumu, ki smo ga
naslovili Spretnosti za kulturno življenje, smo se osredotočili na vlogo
kulture pri razvoju posameznika in družbe ter njuno interakcijo.  Prvi del
dogodka smo naslovili Kultura za vsak čas. V tem okviru smo se posvetili
tako tradiciji – kulturni dediščini in ljubiteljski kulturi – kot sodobni
stripovski umetnosti in resničnosti. V drugem delu so naši govorci na
odličnih primerih opisali, kako učenje in kultura hodita z roko v roki.

Videoizjave posameznikov iz forumov EPUO

Inovativne prakse uspešnih posameznikov in skupin

V Zavodu ID20 se med drugim ukvarjajo z raziskovanjem stavbne dediščine rudarjev oziroma prenovo idrijskih rudarskih hiš. Naš sogovornik Matevž Šlabnik pravi, da je ohranjenih še več kot sto hiš, ki bi lahko v prihodnosti imele pomembno vlogo. Po izvedbi intervjujev z rudarji so ugotovili, da gre za pomanjkanje vizije, kako bi lahko te objekte uporabili v prihodnje. Prav zato so se usmerili v brezplačno gradbeno oziroma arhitekturno svetovanje. Eno od ogroženih rudarskih hiš so celo kupili in jo sedaj uporabljajo za številne dejavnosti. V videu si poglejte, kako jim med drugim uspeva povezovati stara dediščinska znanja z mladimi.

Za strokovno javnost

Domači viri

Kulturna zavest in izražanje: opisniki temeljne zmožnosti (2020). Ljubljana: ACS.

Kunaver, d., Lipovšek, B. (2015). Evropska kulturna dediščina v slovenskih ljudskih šegah. Ljubljana: samozal.

Kunaver, d., Lipovšek, B. (2015). Slovenska ljudska dediščina: priročnik. Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list.

 

Mednarodni viri

Strateški okvir kulturne politike EU

 

Projekti

Pismenost. Temeljna zmožnost Kulturna zavest in izražanje.

Kulturni bazar

Ministrstvo za kulturo

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Teden ljubiteljske kulture

Zavod za varstvo kulturne dediščine

Slovenska kinoteka

Umetnostna galerija Maribor

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Skip to content