Strokovna javnost

Vseživljenjsko učenje mora postati resničnost za vse.

Učenje in izobraževanje odraslih je prepoznano kot eden ključnih potencialov za preseganje krize, blaženje posledic demografskih trendov in spopadanje z drugimi izzivi prihodnosti. Pridobivanje novega znanja v vseh starostnih obdobjih ter stalno nadgrajevanje spretnosti in veščin za delo in življenje so ključnega pomena za večjo inovativnost, učinkovitost ter kakovostnejše življenje.


»Ni umetnost le vedeti o neki stvari, posebna umetnost je učiti o njej.« Mark Tulij Cicero

Izobraževalci odraslih najučinkoviteje delujete le takrat, ko skrbite za stalno nadgrajevanje svojega znanja, novo znanje pa nato uspešno posredujete učečim se odraslim. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, zbrani v Kotičku EPALE, vam bodo v pomoč pri pridobitvi in nadgrajevanju andragoškega znanja.

Seznanite se s programi usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovni razvoj ter z aktualnimi novicami in dogodki na področju izobraževanja odraslih in drugimi vsebinami, 
ki jih potrebujete pri vašem strokovnem delu.

Kotiček EPALE - znanja za izobraževalce odraslih:
01dec2021
Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIOANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE Ljubljana
07dec2021
Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih...ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE preko spleta Zoom
08dec2021
Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS TeamsANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE na daljavo
08dec2021
Zaključna konferenca Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene...ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE preko spleta (Zoom)
09dec2021
S pravilno pisno komunikacijo do poslovne odličnostiELITE IZOBRAŽEVANJE, D. O. O. Ljubljana, v Hotelu M na Derčevi ulici 4.
09dec2021
Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih...ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE preko spleta Zoom
11dec2021
Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijahDRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana oz. preko spleta
14jan2022
Animirani film v šoliDRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE Maribor

Letna poročila portala

Mreža izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih je razvejana po vseh slovenskih regijah. Vas zanimajo podrobnosti? Ključne izsledke analizirane izobraževalne ponudbe predstavljamo v letnih poročilih.

InfO-mozaik

Iščete podatke, kazalnike in vsebinske predstavitve ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih? Oglejte si nekaj ključnih kazalnikov v izobraževanju odraslih, podrobneje pa vam jih predstavljamo v prispevkih InfO-mozaika.

Digitalna bralnica

Potrebujete strokovno gradivo s področja andragogike, pedagogike in podobnih strokovnih področij? Obiščite našo digitalno bralnico.

Želite biti informirani ali si izmenjati izkušnje in dobre prakse s področja izobraževanja odraslih z domačimi in tujimi strokovnjaki?
Bi tudi vi želeli predlagati tematski prispevek ali ga deliti s skupnostjo izobraževalcev odraslih?
Obiščite
E-platformo za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE).