Strokovna javnost

 
»Ni umetnost le vedeti o neki stvari, posebna umetnost je učiti o njej.« Mark Tulij Cicero

Informacije, zbrane na portalu Kam po znanje, so pomemben vir za vas, ki delujete na področju izobraževanja odraslih, v informativno–svetovalni dejavnosti, kadrovski dejavnosti, pa tudi za politično javnost pri sistemskih in strokovnih odločitvah na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter drugo strokovno javnost.

Najučinkoviteje delujete takrat, ko skrbite za stalno nadgrajevanje svojega znanja, novo znanje in spretnosti pa uspešno posredujete učečim se odraslim.
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, zbrani v Kotičku EPALE – znanja za izobraževalce odraslih, vam bodo v pomoč pri pridobivanju in nadgrajevanju strokovnega znanja ter osebnem razvoju.

Kotiček EPALE - znanja za izobraževalce odraslih:
31maj2022
03jun2022
Seminar Nevrotaktilna integracija MNRIDRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE Ljubljana
04jun2022
07jun2022
26. Andragoški kolokvij: 30 let Andragoškega centra Slovenije – Pogled na prehojeno pot in...ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Letna poročila portala

Mreža izvajalcev izobraževanja in učenja odraslih je razvejana po vseh slovenskih regijah. Vas zanimajo podrobnosti? Ključne izsledke analizirane izobraževalne ponudbe predstavljamo v letnih poročilih.

InfO-mozaik

Iščete podatke, kazalnike in vsebinske predstavitve ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih? Oglejte si nekaj ključnih kazalnikov v izobraževanju odraslih, podrobneje pa vam jih predstavljamo v prispevkih InfO-mozaika.

Digitalna bralnica

Potrebujete strokovno gradivo s področja andragogike, pedagogike in podobnih strokovnih področij? Obiščite našo digitalno bralnico.

Želite biti informirani ali si izmenjati izkušnje in dobre prakse s področja izobraževanja odraslih z domačimi in tujimi strokovnjaki?
Bi tudi vi želeli predlagati tematski prispevek ali ga deliti s skupnostjo izobraževalcev odraslih?
Obiščite
E-platformo za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE).