Domov / Rezultati iskanja / Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle - Osebni izobraževalni načrt v OŠO

Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle - Osebni izobraževalni načrt v OŠO

Vsebina programa

11. novembra 2021 bomo izpeljali spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle (OŠO), in sicer delavnico z naslovom Osebni izobraževalni načrt v OŠO. Delavnica je namenjena predvsem organizatorjem izobraževanja odraslih in drugim strokovnim delavcem v programu OŠO. Na podlagi ugotovitev anketnega vprašanka se bodo udeleženci v uvodu seznanili s potrebami izvajalcev programa OŠO, spoznali bodo opredelitev pojma OIN v OŠO in se seznanili z vsebino in spremljanjem OIN. Spoznali bodo primer OIN kot ga uporabljajo v Cene Štupar - CILJ. Ker je OIN v OŠO skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih postal obveza izvajalcev programa, se bomo pogovorili tudi o tem, kako pripraviti načrt upoštevajoč Zakon in podzakonske dokumente ter potrebe udeležencev in izvajalcev programa. Usposabljanje je umeščeno v ESS projekt »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022« in je za udeležence brezplačno.

Program je namenjen

  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)

Način izvedbe

  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Neda Ðorðević
01/5842 544
neda.dordevic@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

preko Zoom

Trajanje programa

Ure: 8 ped. ur

Termin izvedbe programa

  • 13.10.2021
  • 14.10.2021
  • 11.11.2021
  • Rok za prijavo na usposabljanje: 4. november 2021