Domov / Rezultati iskanja / Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Spopolnjevanje svetovalcev v središčih ISIO

Vsebina programa

Delavnica je namenjena izkušenim svetovalcem v IO oz. strokovne delavcem v IO, ki izvajajo svetovalno dejavnost v okviru javne službe in imajo na področju dela v IO večletne izkušnje. Svetovalci, ki se bodo usposobili, bodo lahko v organizaciji skrbeli za koordinacijo dejavnosti supervizije v IO. Namen usposabljanja je seznaniti svetovalce v IO, ki delajo v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba s pomenom vključevanja supervizije pri njihovem delu ter s potekom supervizijskega procesa.

Program je namenjen

  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)

Način izvedbe

  • Delavnica
  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno

Oseba za stike

mag. Andreja Dobrovoljc
01/5842 594
andreja.dobrovoljc@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 8 ped. ur

Termin izvedbe programa

  • 24.11.2021
  • 1.12.2021