Domov / Rezultati iskanja / Elektropnevmatika - nivo EP2

Elektropnevmatika - nivo EP2

Vsebina programa

V izobraževanju udeleženci spoznajo delovanje tudi obsežnejših elektropnevmatskih krmilij, jih načrtujejo in sestavijo krmilja. Spoznajo dodatne pogoje krmilja (start, stop, trajni/posamični tek, avtomatsko, manuelno delovanje, urejanje, zasilni izklop ipd.). Sposobni so locirati napake v krmiljih in jih odpraviti. Vsebine programa so: metode načrtovanja EP krmilij, konstrukcijske posebnosti krmilij, dodatni pogoji v krmiljih, postopki iskanja napak, delo s programskim paketom in simulacije.

Program je namenjen

  • Podjetnikom
  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)

Način izvedbe

  • Seminar

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj 3-letna poklicna šola

Delovne izkušnje

za udeležbo na izobraževanju priporočamo predhodno udeležbo na izobraževanju EP1

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Tehnika, podrobneje neopredeljeno

Kraj izvajanja programa

Velenje

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Skip to content