Šolski center Velenje; Medpodjetniški izobraževalni center; izobraževanje odraslih

Naziv in naslov ustanove

Šolski center Velenje; Medpodjetniški izobraževalni center

izobraževanje odraslih

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Savinjska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

03/896 8200

03/896 0604

odrasli.mic@scv.si

http://www.scv.si/sl/

Kontaktna oseba

Darko Lihteneker

03/896 0604

darko.lihteneker@scv.si; mic@scv.si

Izobraževalni programi (število programov: 49)

 1. Avtoserviser
 2. Avtoservisni tehnik (PTI)
 3. Ekonomski tehnik
 4. Elektrikar
 5. Elektropnevmatika - nivo EP1
 6. Elektropnevmatika - nivo EP2
 7. Elektrotehnik
 8. Elektrotehnik (PTI)
 9. Gastronomija (PTI)
 10. Gastronomija in turizem
 11. Gastronomske in hotelske storitve
 12. Geostrojnik rudar
 13. Geotehnik
 14. Geotehnik (PTI)
 15. Hidravlika - nadaljevalni nivo
 16. Hidravlika - osnovni nivo
 17. Hišnik/hišnica
 18. Inštalater / inštalaterka fotonapetostnih sistemov
 19. Inštalater strojnih inštalacij
 20. Inštalater/inštalaterka kotlov za lesno biomaso
 21. Inštalater/inštalaterka termosolarnih sistemov
 22. Inštalater/inštalaterka toplotnih črpalk
 23. Izdelovalec/izdelovalka programske opreme
 24. Mehatronik operater
 25. Multimedija
 26. Oblikovalec kovin - orodjar
 27. Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
 28. Ogrevanje in učinkovita raba energije
 29. Okoljevarstveni tehnik
 30. Operater/operaterka na CNC stroju
 31. Pnevmatika - nivo P1 (vzdrževanje in posluževanje pnevmatičnih krmilij)
 32. Pnevmatika - nivo P2 (osnovna pnevmatska krmilja – optimiranje nastavitev pnevmatičnih sistemov)
 33. Pnevmatika - nivo P3 (načrtovanje zahtevnejših pnevmatskih krmilij)
 34. Pomočnik v biotehniki in oskrbi
 35. Pomočnik v tehnoloških procesih
 36. Računalniško usposabljanje - EXCEL
 37. Računalniško usposabljanje - Internet in elektronska pošta
 38. Računalniško usposabljanje - Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT)
 39. Računalniško usposabljanje - Podatkovne baze
 40. Računalniško usposabljanje - PowerPoint
 41. Računalniško usposabljanje - Uporaba računalnika in upravljanje datotek
 42. Računalniško usposabljanje - WORD
 43. Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka
 44. Strojni mehanik
 45. Strojni tehnik
 46. Strojni tehnik (PTI)
 47. Tehnik mehatronike (PTI)
 48. Tehnik računalništva
 49. Trgovec
Skip to content