Domov / Rezultati iskanja / Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Organiziranost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (2. modul)

Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Organiziranost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (2. modul)

Vsebina programa

Marca in aprila 2023 bomo izvedli prve tri module Temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih: Modul 1: Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (15., 16. in 20. 3.); Modul 2: Organiziranost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (29. in 30. 3.); Modul 3: Komunikacijske spretnosti in razvoj svetovalca v izobraževanju odraslih (11. in 12. 4.). Temeljno usposabljanje je namenjeno svetovalcem v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, ki so se oziroma se bodo v dejavnost vključili na novo. Temeljni cilji usposabljanja so seznaniti se in razumeti: temeljna strokovna izhodišča za svetovalno dejavnost v IO, način organiziranosti svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020), način dokumentiranja (evidence) in spremljanja svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020), način presojanja in razvijanja kakovosti svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020) ter reflektirati temeljne komunikacijske spretnosti za izpeljevanje kakovostnega svetovalnega procesa ter razvoj svetovalca v IO.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Andraja Dobrovoljc
01/5842 594
andreja .dobrovoljc@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • Rok za prijavo 14. 2. 2023

Skip to content