Andragoški center Republike Slovenije

Naziv in naslov ustanove

Andragoški center Republike Slovenije

Ulica Ambrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

mag. Zdenka Birman Forjanič

01/58 42 571

zdenka.birman@acs.si

Predstavitveni video

Izobraževalni programi (število programov: 39)

 1. Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga
 2. Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
 3. Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
 4. Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
 5. Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
 6. Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo
 7. Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams
 8. Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih
 9. Model alpske šole v izobraževanju odraslih – izzivi upravljanja v času podnebnih sprememb
 10. Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih
 11. Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju
 12. Predstavitev analize izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja in otvoritev velike predavalnice ACS
 13. Predstavitev doktorske naloge o ljubiteljski znanosti na področju kakovosti zraka z uporabo nizkocenovnih senzorskih tehnologij – petkovo srečanje
 14. Program dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov za leto 2022
 15. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju
 16. Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 17. Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
 18. Retorika in javno nastopanje
 19. Sodobni pristopi k učenju in poučevanju
 20. Spodbujanje motivacije ranljivih skupin za učenje in izobraževanje
 21. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
 22. Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih
 23. Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov - Kritično mišljenje kot element vizije
 24. Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
 25. Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Značilnosti učenja in ocenjevanja odraslih
 26. Učinkovita izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM
 27. Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev
 28. Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev
 29. Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
 30. Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij
 31. Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja
 32. Uporaba IKT orodij za dejavno sodelovanje udeležencev pri izobraževanju na daljavo
 33. Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih
 34. Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
 35. Usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
 36. Usposabljanje strokovnih delavcev za vpeljavo inštrumenta SVOS
 37. Vloga izobraževalca odraslih pri delu z udeleženci s posebnimi potrebami
 38. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
 39. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
Skip to content