Andragoški center Republike Slovenije

Naziv in naslov ustanove

Andragoški center Republike Slovenije

Ulica Ambrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

mag. Zdenka Birman Forjanič

01/58 42 571

zdenka.birman@acs.si

Predstavitveni video

Izobraževalni programi (število programov: 39)

 1. 27. Andragoški kolokvij: Evropsko leto spretnosti – otvoritveni dogodek
 2. Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga
 3. Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih
 4. Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
 5. Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
 6. Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
 7. Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo
 8. Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams
 9. Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih
 10. Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih
 11. Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju
 12. Osnove podnebnega izobraževanja odraslih
 13. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (1. modul)
 14. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Komunikacijske spretnosti in razvoj svetovalca v izobraževanju odraslih (3. modul)
 15. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Organiziranost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (2. modul)
 16. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti (5. modul)
 17. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Svetovalna dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja
 18. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Svetovalna dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja (4. modul)
 19. Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
 20. Retorika in javno nastopanje
 21. Sodobni pristopi k učenju in poučevanju
 22. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
 23. Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - Kronični stres in izgorelost
 24. Spopolnjevanje učiteljev in učiteljic v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) - Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP
 25. Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
 26. Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK
 27. Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
 28. Učinkovita izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM
 29. Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev
 30. Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev
 31. Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
 32. Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja
 33. Uporaba IKT orodij za dejavno sodelovanje udeležencev pri izobraževanju na daljavo
 34. Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih
 35. Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
 36. Vključevanje oseb z avtizmom v izobraževanje
 37. Vloga izobraževalca odraslih pri delu z udeleženci s posebnimi potrebami
 38. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
 39. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
Skip to content