Domov / Rezultati iskanja / Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih

Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih

Vsebina programa

Septembra in oktobra 2022 bomo izvedli prve tri 16-urne module Temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih: Modul 1: Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (13. in 14. 9.); Modul 2: Organiziranost svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (5. in 6. 10.); Modul 3: Komunikacijske spretnosti in razvoj svetovalca v izobraževanju odraslih (12. in 13. 10.). Temeljno usposabljanje je namenjeno svetovalcem v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, ki so se oziroma se bodo v dejavnost vključili na novo. Temeljni cilji usposabljanja so seznaniti se in razumeti: temeljna strokovna izhodišča za svetovalno dejavnost v IO, način organiziranosti svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020), način dokumentiranja (evidence) in spremljanja svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020), način presojanja in razvijanja kakovosti svetovalne dejavnosti v IO v skladu s Smernicami (2020) ter reflektirati temeljne komunikacijske spretnosti za izpeljevanje kakovostnega svetovalnega procesa ter razvoj svetovalca v IO.

Program je namenjen

  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)

Način izvedbe

  • Delavnica

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

mag. Andreja Dobrovoljc
01/5842 594
andreja.dobrovoljc@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 48 pedag. ur (3x16 ur)

Termin izvedbe programa

  • 13.9.2022 - 14.9.2022 Modul 1
  • 5.10.2022 - 6.10.2022 Modul 2
  • 12.10.2022 - 13.10.2022 Modul 3

Skip to content