Domov / Rezultati iskanja / Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

Vsebina programa

Udeleženci delavnice se boste seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope pri izobraževalcih odraslih ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik. Poudarek bo na medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse, ki so vezane na andragoško delo v medkulturnem okolju.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim
  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)
  • Zaposlenim
  • Študentom

Način izvedbe

  • Predavanje
  • Delavnica

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Neda Đorđević
01/58 42 544
neda.dordevic@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 16 pedag. ur

Termin izvedbe programa

/

Skip to content