Domov / Rezultati iskanja / Spopolnjevanje učiteljev in učiteljic v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) - Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP

Spopolnjevanje učiteljev in učiteljic v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) - Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP

Vsebina programa

Učiteljice in učitelje v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki ste že opravili program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP), in za poučevanje v programu iščete dodatno, praktično znanje ter sveže pristope in ideje vabimo na spopolnjevanje, ki bo v prostorih Andragoškega centra Slovenije potekalo v ponedeljek, 5. junija 2023. Temeljni cilji spopolnjevanja so seznaniti se in spoznati: izpeljavo programa (po vsebinskih sklopih) s praktičnimi primeri, različne pristope k izpeljavi programa, uporabo različnih učnih pripomočkov, uporabo različnih orodij in spletnih virov. Spopolnjevanje, ki ga bomo izpeljali v obliki delavnice z naslovom Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP, bo karseda praktično naravnano, predstavljen bo uporaben nabor metod, orodij ter spletnih virov, ki jih boste lahko takoj prenesli v svojo prakso, hkrati pa bo tudi priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj in mnenj.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

Drugo

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj visoka strokovna izobrazba

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno

Oseba za stike

Urška Pavlič
01/5842 581
urska.pavlic@acs.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana, Andragoški center Slovenije

Trajanje programa

Ure: 8 pedag. ur

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Skip to content