Za medije

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Evropska komisija je ob Drugem evropskem vrhu o izobraževanju, septembra v Bruslju, objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2019.

Publikacija analizira podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah EU (28 poglobljenih poročil za posamezne države) in ugotavlja njihov napredek pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje na teh področjih.

Letošnja, deseta izdaja Pregleda se osredotoča na učiteljsko osebje. Med vsemi dejavniki v šolskem okolju naj bi prav učitelji imeli največji vpliv na učne rezultate. Vsako politično prizadevanje za izboljšanje učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja bo zato moralo iskati načine, kako učiteljem pomagati k odličnosti v svojem zahtevnem poklicu.

Podatke za Slovenijo si lahko oglejte tukaj. Prikazani so tudi v informativni preglednici in infografikah.

Februarja je združenje EAEA izdalo posodobljeno različico Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju (Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning), zdaj pa je pred vami tudi slovenski prevod.

EAEA in njeni člani v publikaciji opozarjamo na izzive v izobraževanju odraslih, ki se kažejo na osmih ključnih področjih: Dejavno državljanstvo, demokracija; Zdravje in dobro počutje; Življenjske spretnosti za posameznike; Socialna kohezija, pravičnost in enakost; Zaposlovanje in delo; Digitalizacija; Migracije in demografske spremembe; Trajnost. Vse te izzive smo oplemenitili s slovenskimi primeri: predstavljamo raziskave, primere iz prakse in izkušnje udeležencev, ki jih je zbral Andragoški center Slovenije. Oglejte si tudi letak v slovenščini.

V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so septembra 2019 uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju “Education at a Glance 2019″ – “Pogled na izobraževanje 2019” (EAG), ki daje obširen pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 36 državah članicah OECD in partnerskih državah.

Podatki in kazalniki EAG so razporejeni v štiri vsebinske sklope:

A. Učinki izobraževalnih institucij in vplivi učenja
B. Dostopnost, udeležba in napredovanje v izobraževanju
C. Finančni viri v izobraževanju
D. Učitelji, učno okolje in organizacija v šolah

Poleg tega je v publikaciji tudi poglavje, namenjeno pregledu doseganja ciljev trajnostnega razvoja – SDG.

EAG s pomočjo podatkov ponuja pogled na vse ravni izobraževanja. Letošnja izdaja se bolj poglobljeno posveča terciarnemu izobraževanju. Podatki kažejo, da so države razširile dostop do študija in z različnimi mehanizmi finančne pomoči spodbujajo vključevanje. V EAG najdemo podatke o šolninah, štipendijah in posojilih študentom pa tudi informacije o nedavnih reformah in sistemih vpisa, o vplivu izobrazbe na socialne izide in izide na trgu dela. EAG prinaša tudi vrsto kazalnikov o izdatkih za izobraževanje kot tudi obsegu javnega in zasebnega financiranja izobraževanja, o doseženi izobrazbi prebivalstva, o udeležbi in napredovanju v izobraževanju, o učiteljih in ravnateljih, njihovih plačah, učni in delovni obveznosti, o obsegu pouka za učence in informacije o sistemih predšolske vzgoje in varstva.

Več o vsebini letošnjega zbornika in poudarkih o Sloveniji si lahko preberete v novici MIZŠ z dne 10. 9. 2019 ter v dodanih pregledih. Poudarki o Sloveniji so dostopni tukaj.

Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije v rubriki InfO-mozaik so objavljeni nacionalni in mednarodni statistični podatki, kazalniki in vsebinske predstavitve nekaterih ključnih področij izobraževanja odraslih. Prispevki so namenjeni strokovni in politični javnosti, ki deluje na področju izobraževanja odraslih, ter medijem, ki potrebujejo kratke informacije, pogosto podkrepljene z aktualnimi statističnimi podatki in kazalniki za pripravo člankov o izobraževanju.

Skip to content