Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana; SIQ

Naziv in naslov ustanove

Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana

SIQ

Mašera-Spasićeva ulica 10

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

Bojan Varga

01 477 81 08

bojan.varga@siq.si

Izobraževalni programi (število programov: 33)

 1. E-delavnica: Analiza življenjskega cikla (LCA)
 2. E-delavnica: Kaj lahko storim takoj za večjo poslovno učinkovitost in pravilne odločitve?
 3. E-delavnica: Kaj morajo o prodaji B2B vedeti strokovnjaki, ki se v industrijskih podjetjih vključujejo v pogovore s kupci
 4. E-delavnica: Kako uspešno ravnamo s ključnimi kupci (KAM) v industrijskih podjetjih
 5. E-delavnica: Kje imamo v praksi največji izziv pri izvajanju zahtev standarda ISO 14001?
 6. E-delavnica: Moč učinkovite komunikacije
 7. E-delavnica: Obvladovanje stresa na delovnem mestu in izboljšanje psihofizičnega zdravja
 8. E-delavnica: Razvoj okoljskih ciljev in kazalnikov
 9. E-delavnica: Smernice za presojanje sistemov vodenja ISO 19011:2018 v praksi
 10. E-seminar: Kaj mora delodajalec vedeti s področja VZD in kakšne so njegove odgovornosti
 11. E-seminar: Praktični napotki za ravnanje z odpadki v industriji
 12. E-usposabljanje: Varnostni listi – uporaba v praksi
 13. FSC in veriga sledljivosti CoC v praksi
 14. Identificiranje in ocenjevanje tveganj informacijske varnosti
 15. Izračun ogljičnega odtisa izdelka
 16. Izračun ogljičnega odtisa organizacije
 17. Kako izboljšati varnost dobavne verige v praksi (Supply chain)
 18. Presoja procesa VDA 6.3 (4. izdaja, 2023), novosti in spremembe
 19. Procesni pristop in procesi sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV)
 20. Raba orodij sistema upravljanja z energijo v praksi
 21. Razvoj karizmatičnega voditeljstva – vodenje z zgledom
 22. Standard AS/EN 9100 - Sistem vodenja kakovosti v letalski industriji
 23. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022
 24. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
 25. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
 26. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022
 27. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2019
 28. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
 29. Trojček izkustvenih e-delavnic: NAUČIMO SE ODGOVORITI NAMESTO ODREAGIRATI
 30. Trojček strokovnih e-delavnic: Učinkovit sistem ravnanja z okoljem v praksi
 31. Uporaba registra tveganj v praksi – praktični napotki
 32. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
 33. Usposabljanje: Skrbnik za upravljanje tveganj informacijske varnosti
Skip to content