Andragoški center Republike Slovenije

Naziv in naslov ustanove

Andragoški center Republike Slovenije

Ulica Ambrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

mag. Zdenka Birman Forjanič

01/58 42 571

zdenka.birman@acs.si

Izobraževalni programi (število programov: 43)

 1. ABC okoljskega učenja 3
 2. Delavnica za izvajalce svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih kot javne službe
 3. Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga
 4. Forum EPUO 2024 Spretnosti za vse
 5. Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih
 6. Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
 7. Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
 8. Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
 9. Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo
 10. Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams
 11. Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih
 12. Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih
 13. Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju
 14. Osnove podnebnega izobraževanja odraslih
 15. Predstavitev novosti v programu ZIP – informativno srečanje
 16. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (1. modul)
 17. Program temeljnega usposabljanja učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 18. Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
 19. Retorika in javno nastopanje
 20. Sodobni pristopi k učenju in poučevanju
 21. Spodbujanje motivacije ranljivih skupin za učenje in izobraževanje
 22. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
 23. Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - Usposobljenost izobraževalcev odraslih za prihodnji čas
 24. Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov
 25. Spopolnjevanje za mentorje študijskih krožkov - Spremembe in kako se nanje odzivati
 26. Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje - Krepitev komunikacijskih in medkulturnih kompetenc
 27. Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle: Prepoznavanje lastnih moči udeležencev v programu Osnovna šola za odr
 28. Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
 29. Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK
 30. Supervizija - ustvarjalno iskanje rešitev za bolj kakovostno poklicno in osebno življenje
 31. Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
 32. Učinkovita izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM
 33. Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev
 34. Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev
 35. Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
 36. Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja
 37. Uporaba IKT orodij za dejavno sodelovanje udeležencev pri izobraževanju na daljavo
 38. Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih
 39. Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
 40. Vključevanje oseb z avtizmom v izobraževanje
 41. Vloga izobraževalca odraslih pri delu z udeleženci s posebnimi potrebami
 42. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
 43. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
Skip to content