Andragoški center Republike Slovenije

Naziv in naslov ustanove

Andragoški center Republike Slovenije

Ulica Ambrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

mag. Zdenka Birman Forjanič

01/58 42 571

zdenka.birman@acs.si

Izobraževalni programi (število programov: 38)

 1. ABC okoljskega učenja 3
 2. Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga
 3. Forum EPUO 2023 Finančne in potrošniške spretnosti za življenje
 4. Gluhe in naglušne osebe v izobraževanju odraslih
 5. Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
 6. Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
 7. Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
 8. Kako s pomočjo različnih IKT orodij komunicirati in nastopati na daljavo
 9. Kombinirano učenje in spletni tečaji s pomočjo MS Teams
 10. Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih
 11. Načrtovanje in organizacija dela izobraževalca odraslih
 12. Obrnjeno učenje in sodobni pristopi k učenju
 13. Osnove podnebnega izobraževanja odraslih
 14. Program temeljnega profesionalnega usposabljanja svetovalcev v izobraževanju odraslih, Opredelitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (1. modul)
 15. Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
 16. Retorika in javno nastopanje
 17. Sodobni pristopi k učenju in poučevanju
 18. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
 19. Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih - Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih kot dejavnik kakovosti
 20. Spopolnjevanje učiteljev in učiteljic v programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) - Priprava učne ure za izvedbo programa ZIP
 21. Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje - Krepitev komunikacijskih in medkulturnih kompetenc
 22. Spopolnjevanje za učitelje in organizatorje izobraževanja odraslih ter druge strokovne delavce v programu Osnovna šola za odrasle: Prepoznavanje lastnih moči udeležencev v programu Osnovna šola za odr
 23. Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
 24. Stalno strokovno spopolnjevanje članov komisij NPK - Učinkovito reševanje konfliktov med preverjanjem NPK
 25. Supervizija - ustvarjalno iskanje rešitev za bolj kakovostno poklicno in osebno življenje
 26. Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
 27. Učinkovita izobraževanja s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM
 28. Učinkovita komunikacija in odzivanje na konfliktne situacije v skupinah odraslih udeležencev
 29. Učinkovita komunikacija v skupinah odraslih udeležencev
 30. Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih
 31. Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja
 32. Uporaba IKT orodij za dejavno sodelovanje udeležencev pri izobraževanju na daljavo
 33. Uporaba sodobnih spletnih omrežij in informacij za učinkovitejše delo izobraževalcev odraslih
 34. Uporaba sodobnih spletnih omrežij na področju izobraževanja odraslih
 35. Vključevanje oseb z avtizmom v izobraževanje
 36. Vloga izobraževalca odraslih pri delu z udeleženci s posebnimi potrebami
 37. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
 38. Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja
Skip to content