Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Naziv in naslov ustanove

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Prikaz logotipa

Kontaktni podatki ustanove

Kontaktna oseba

Urška Ježovnik, Sabina Mrlak

01/434 10 81

soj@sklad-kadri.si

Izobraževalni programi (število programov: 1)