Središča za samostojno učenje

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Središče za samostojno učenje Velenje
Titov trg 2, Velenje
Telefon: 03 898 54 64
E-naslov: ssu@lu-velenje.si

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Središče za samostojno učenje Nazarje
Jakijeva hiša, Zadrečka cesta 35, Nazarje
Telefon: 03 839 02 60
E-naslov: csunazarje@lu-velenje.si 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Središče za samostojno učenje Šoštanj

v prostorih Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj
Telefon: 05 994 70 30
E-naslov: ssusostanj@lu-velenje.si

Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza
Središče za samostojno učenje
Maistrova ulica 5, Maribor
Telefon: 02 234 11 11, 02 234 11 26
E-naslov: info@azm-lu.si

CDI Univerzum Ljubljana
Središče za samostojno učenje
Grošljeva 4, Ljubljana
Telefon: 01 583 92 98
E-naslov: ema.hocevar@cdi-univerzum.si

Javni zavod Cene Štupar Ljubljana
Središče za samostojno učenje
Šmartinska 134 a, Ljubljana (BTC) in Kališnikov trg 12, Ljubljana (Ježica)
Telefon: 030 640 261, 031 729 908
E-naslov: ssu@cene-stupar.si, jana.mlacnik@cene-stupar.si

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Središče za samostojno učenje
Kidričeva ulica 2, Trebnje
Telefon: 07 34 82 102, 031 695 751
E-naslov: lucija.skrabec@ciktrebnje.si

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
Središče za samostojno učenje
Trg svobode 4, Gornja Radgona
Telefon: 02 564 88 43 
E-naslov: lucija.lesnjak@lu-gradgona.si

Ljudska univerza Koper
Središče za samostojno učenje
Cankarjeva 33, Koper
Telefon: 05 612 80 17
E-naslov: ss.ucenje@lu-koper.si, tamara.kemper@lu-koper.si

Ljudska univerza Kranj
Središče za samostojno učenje
Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj
Telefon: 04 280 48 00
E-naslov: info@luniverza.si

Ljudska univerza Krško
Središče za samostojno učenje
Dalmatinova 6, Krško
Telefon: 07 48 81 160
E-naslov: monika.novsak@lukrsko.si

Ljudska univerza Lendava
Središče za samostojno učenje
Kidričeva ulica 1, Lendava
Telefon: 02 578 91 92
E-naslov: izobrazevanje@lulendava.si

Ljudska univerza Murska Sobota
Središče za samostojno učenje
Slomškova ulica 33, Murska Sobota
Telefon: 02 536 15 60
E-naslov: info@lums.si

Ljudska univerza Nova Gorica
Središče za samostojno učenje
Cankarjeva 8, Nova Gorica
Telefon: 05 335 31 00
E-naslov: info@lung.si

Ljudska univerza Ormož
Središče za samostojno učenje
Vrazova ulica 12, Ormož
Telefon: 02 741 55 00, 070 766 976
E-naslov: lu-ormoz@guest.arnes.si

Ljudska univerza Ptuj
Središče za samostojno učenje

Mestni trg 2, Ptuj
Telefon: 02 749 21 50
E-naslov: matjaz.habjanic@lu-ptuj.si

Ljudske univerze Radovljica
Središče za samostojno učenje
Kranjska cesta 4, Radovljica
Telefon: 041 762 616
E-naslov: lur.info@guest.arnes.si

Ljudske univerze Rogaška Slatina
Središče za samostojno učenje
Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Telefon: 03 818 24 40, 041 415 635
E-naslov: info@lu-rogaska.si

Ljudska univerza Škofja Loka
Središče za samostojno učenje
Partizanska cesta 1, Škofja Loka
Telefon: 04 506 13 70
E-naslov: mare.zvan@lu-skofjaloka.si

Ljudska univerza Tržič
Središče za samostojno učenje
Trg svobode 18, Tržič
Telefon: 04 592 55 51
E-naslov: info@lu-trzic.si

Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Središče za samostojno učenje
Gačnikova 3, Ravne na Koroškem
Telefon: 02 821 50 72
E-naslov: info@lura.si

Ljudska univerza Sežana
Središče za samostojno učenje
Bazoviška cesta 9, Sežana
Telefon: 05 73 11 303, 73 11 300
E-naslov: info@lu-sezana.si

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Središče za samostojno učenje
Meškova ulica 21, Slovenj Gradec
Telefon: 02 88 46 400
E-naslov: info@mocis.si

Osnovna šola Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza
Središče za samostojno učenje
Rozmanova ulica 25b, Ilirska Bistrica
Telefon: 05 714 50 22
E-naslov: info@lu-ilirska-bistrica.si

Posoški razvojni center, OE Ljudska univerza
Središče za samostojno učenje
Trg tigrovcev 1, Tolmin
Telefon: 05 384 15 12, 05 384 18 87 
E-naslov: anja.colja@prc.si, natasa.ks@prc.si

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Središče za samostojno učenje
Topliška cesta 2, Novo mesto
Telefon: 07 393 45 56, 031 305 640, 031 592 448
E-naslov: kristijan.kiseljak@ric-nm.si, brigita.herzenjak@ric-nm.si

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Središče za samostojno učenje
Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice
Telefon: 041 661 154, 041 611 172
E-naslov: sic.izobrazevanje@guest.arnes.si,
sic.lasko@siol.net 

UPI – ljudska univerza Žalec
Središče za samostojno učenje
Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec
Telefon: 03 713 35 75
E-naslov: ssu@upi.si

Zasavska ljudska univerza
Središče za samostojno učenje
Trg svobode 11a, Trbovlje
Telefon: 03 565 51 21
E-naslov: liza.kokole@zlu.si

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Središče za samostojno učenje
Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj
Telefon: 07 30 61 380
E-naslov: ssu@zik-crnomelj.si

Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna
Središče za samostojno učenje
Ljubljanska cesta 2, Postojna
Telefon: 05 721 12 86
E-naslov: ssu@zavod-znanje.si

Skip to content