Serija kratkih usposabljanj na temo podnebnih ciljev v VIZ

Vabilo Podnebni cilji v VIZ

Projekt Podnebni cilji v VIZ povezuje dosedanja prizadevanja izobraževanj za trajnostni razvoj. Prinaša nove vsebine npr. o podnebju in delovanju narave pa tudi nove didaktične pristope. Cilj? Pospešeno, realno in racionalno odzivanje na delovanje naravnega okolja.

V projektu sodelujemo vsi izobraževalni javni zavodi. Njegov financer je Ministrstvo za okolje in prostor, njegovo izhodišče za izobraževanje odraslih pa so vsebine spletne strani https://znamenjatrajnosti.si/ in istoimenskega učnega gradiva https://arhiv.acs.si/publikacije/Znamenja_trajnosti_ACS_mini_za_objavo_na_www.pdf.

S projektom Podnebni cilji v VIZ na Andragoškem centru Slovenije pričenjamo serijo kratkih usposabljanj na daljavo v okolju Zoom. Vodili jih bodo ugledni domači strokovnjaki treh institucij: Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za biologijo in Instituta Jožef Stefan.

Vsebine, predavatelji in termini prve serije krajših usposabljanj so:

Sreda, 13. april, od 9 do 10:30 ure MEHANIZMI PODNEBNIH SPREMEMB (Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje)
Torek, 19. april, od 17 do 19 ure RAZISKUJMO OPRAŠEVALCE SKUPAJ (dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo, dr. Anton Gradišek, Inštitut Jože Štefan)
Četrtek, 21. april, od 9 do 10:30 ure PODNEBNE SPREMEMBE in NAŠI ODZIVI NANJE (mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje)
Torek, 10. maj, od 15 do 17 ure RAZISKUJMO OPRAŠEVALCE SKUPAJ II (terenski del, Rožna dolina) (doc dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo in doc dr. Anton Gradišek, Inštitut Jože Štefan)

Uvodna kratka usposabljanja so namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem v izobraževanju odraslih.

Prijave zbirajo do 12. 4. na spletni strani https://pro.acs.si/forms/podnebni-cilji
Povezava na spletno učilnico bo prijavljenim posredovana dan pred izvedbo.