Domov / Rezultati iskanja / Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja

Vsebina programa

Usposabljanje iz ekološkega kmetovanja je namenjeno vsem, ki vas zanima področje ekološke pridelave hrane. Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK ekološki kmetovalec/kmetovalka. 1. Uvod v ekološko kmetovanje, certificiranje in nadzor: teoretični uvod v ekološko kmetovanje, preusmeritev v ekološko kmetovanje, vodenje dnevnika za ekološke kmetije, predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, podpora države in EU za ekološko kmetovanje, kontrola nad ekološko pridelavo in predelavo, biodinamično kmetovanje. 2. Živinoreja: poznavanje pasem, managementa in parametrov, ključnih za ekološko rejo živali, naravni pripust, specifike krme in krmljenja v ekološkem kmetijstvu, raba travinja v ekološkem kmetijstvu (specifike košnje in paše), zdravstveno varstvo živali v ekološki reji. 3. Rastlinska proizvodnja, semenarstvo, pedologija, gnojenje, gnojilni načrt, izdelava načrta ekološkega kolobarja, osnovne zakonitosti gnojenja v ekološkem kmetovanju, izdelava gnojilnega načrta (odvzem vzorca tal, kemijska analiza, gnojilni načrt ...), izdelava kompostnega kupa, izdelava ekološkega pripravka, prepoznavanje plevelov in izbira ustreznih načinov za uravnavanje le-teh, varstvo rastlin, priprava semenskega blaga in izvedba setve oz. sajenja, priprava zastirke, izdelava načrta trajnega nasada in načrta oskrbe, pomen opraševanja in skrb za opraševalce. 4. Ogledi dobrih praks terenski ogled EKO kmetije, ekološko čebelarjenje, idr. 5. Trženje in promocija trženje ekoloških pridelkov in živil, priprava pridelkov za tržišče.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
Kmetijstvo, drugo

Oseba za stike

Peter Ribič
04 277 21 20, 041 499 934
tecaji@bc-naklo.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Strahinj 99, 4202 Naklo

Trajanje programa

5 dni (25 pedag. ur)

Termin izvedbe programa

/

Cena programa

149,00 €

Skip to content