Domov / Rezultati iskanja / Izpit iz slovenskega jezika na vstopni ravni

Izpit iz slovenskega jezika na vstopni ravni

Vsebina programa

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpit je namenjen vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo). Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da: - se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi, - razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije, - (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati. Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delov.

Program je namenjen

  • Brezposelnim
  • Priseljencem

Način izvedbe

  • Drugo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Oseba za stike

Anja Jamšek Furlan
05 366 47 52
anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ajdovščina

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • 27.10.2021
  • 24.11.2021