Domov / Rezultati iskanja / PPU: Oblikovanje raznojezičnosti naklonjenega učnega okolja

PPU: Oblikovanje raznojezičnosti naklonjenega učnega okolja

Vsebina programa

Izvajalci: doc. dr. Anja Pirih, doc. dr. Mojca Žefran, Lena Dujc Prelaz, Simona Nagode in Nastja Valentinčič Al Bukhari Ciljna skupina: osnovnošolski učitelji Št. maks udeležencev: 30 Termini: 22. 10. 2021 in 12. 11. 2021 Trajanje: 16 ur Lokacija: na sedežu UP PEF ali na daljavo Prijava: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx Cena na udeleženca: 34,46 EUR z DDV (VIZ)

Program je namenjen

  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)
  • Zaposlenim
  • Študentom

Način izvedbe

  • Seminar
  • Predavanje
  • Delavnica

Spletna stran programa

Drugo

Cilji programa/vsebina: učitelji ozavestijo pomen raznojezičnosti naklonjenega učnega okolja, spoznajo in preizkusijo dejavnosti (za delo v večkulturnih in večjezičnih razredih), ki učence ozaveščajo o jezikovni raznovrstnosti in razvijajo njihov pozitiven odnos ter naklonjenost do drugih jezikov in kultur, nadgradijo svoje znanje učinkovite rabe informacijskih virov, spletnih orodij in jezikovnih priročnikov za razvijanje raznojezičnosti naklonjenega učnega okolja, nadgradijo svoje znanje o načrtovanju in izvedbi ur, izpeljanih v timu.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Tina Vičič
031 634 017
cvzu@pef.upr.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

UP PEF (Koper) ali na daljavo

Trajanje programa

Ure: 16

Termin izvedbe programa

  • 22.10.2021 - 22.10.2021 Koper
  • 12.11.2021 - 12.11.2021 Koper