Domov / Rezultati iskanja / Učinkovite strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu s pomočjo mediacije

Učinkovite strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu s pomočjo mediacije

Vsebina programa

Na zelo konkurenčnem trgu morajo podjetja ohraniti učinkovito komunikacijo, da bi pospešila usklajeno delovno okolje. Nezadovoljni zaposleni in neučinkovito vodenje povzročajo manjšo storilnost, slabe storitve in izgube za lastnika podjetja. V razmerah, kjer ni postopka za odpravo konfliktov, se pojavijo zamere in produktivnost se zmanjšuje. V podjetjih se srečujemo s spori na različnih ravneh: med zaposlenimi, med podrejenimi in nadrejenimi, med oddelki, v vodstvu podjetja, med lastniki in vodstvom, s strankami … Postopek mediacije je tisti, pri katerem se stranke pogajajo in rešujejo spore s pomočjo kvalificirane nevtralne tretje stranke. Mediacija se lahko uporabi tudi za različne namene, kot so pogajanja o pogodbah, organiziranje partnerstva, ustvarjanje novega podjetja, razgradnja obstoječega podjetja ali reševanje kadrovskih sporov...

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Delavnica
  • Praktično delo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto