Domov / Rezultati iskanja / Izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja na delovnem mestu

Izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja na delovnem mestu

Vsebina programa

Pomembnost komunikacije na vseh področjih življenja, tako poslovnem, kot osebnem področju. Vsak zaposleni svoje vsakodnevne aktivnosti na delovnem mestu opravlja s komunikacijo s sodelavci, strankami. Če prihaja v tem do nerazumevanja, nepravilne komunikacije in interpretacije povedanega, to vodi do neučinkovitega dela, nerealizacije zastavljenih ciljev in dolgoročno celo do propada podjetja. Dobro razvite komunikacijske veščine so torej nujno potrebne za učinkovito delo in uspešen karierni ter tudi osebni razvoj posameznika in s tem do uspešnega poslovanja podjetja. Program usposabljanja je pripravljen v sodelovanju s podjetjem, ki bo z njegovim izvajanjem zaposlenim omogočil nadgradnjo kompetence komuniciranja, ki vodi v pravilno, učinkovito medsebojno razumevanje na delovnem mestu ter tudi v izboljšanje komunikacije v osebnem, zasebnem, življenju. Zaposlenim bo usposabljanje omogočilo večjo fleksibilnost na trgu dela ter izboljšalo njihovo učinkovitost pri delu.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto