Domov / Rezultati iskanja / Učinkovito vodenje informativno delovnih sestankov v podjetju

Učinkovito vodenje informativno delovnih sestankov v podjetju

Vsebina programa

Vodjem proizvodnih enot v podjetju usposabljanje nadgradili znanja vodenje organizacijskih in poslovnih procesov. Na usposabljanju se bodo naučili: - kako učinkovito prenašati informacije svojim sodelavcem (o spremembah v podjetju in o učinkovitosti delovne skupine, ki jo vodi); - kako učinkovito reševati vzroke problemov v skupini, ki jo vodja vodi.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

Drugo

Podjetja ugotavljajo, da za sodobne procese vodenja v podjetju nimajo ustrezno usposobljenih vodij ali pa jih nimajo dovolj. Cilj usposabljanja je je pridobiti usposobljene vodje, ki znajo učinkovito voditi informativno delovne sestanke v oddelku in med oddelki.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
Družbene vede in vedenjske znanosti, drugo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto