Domov / Rezultati iskanja / Uspešna poslovna komunikacija za vodenje

Uspešna poslovna komunikacija za vodenje

Vsebina programa

Na zelo konkurenčnem trgu morajo podjetja ohraniti učinkovito komunikacijo, da bi pospešila usklajeno delovno okolje. Vodilni in vodstveni delavci z dobrim vodenjem in motiviranjem svojih sodelavcev, z dobro komunikacijo s podrejenimi, nadrejenimi sodelavci in s sodelavci v oddelkih, s katerimi sodelujejo pomembno vplivajo na učinkovito delovanje v podjetju. Na usposabljanju si bodo udeleženci pridobili znanje in konkretne spretnosti za dobro vodenje in motivacijo svojih sodelavcev, za dobro komunikacijo s sodelavci v drugih oddelkih, s katerimi sodelujejo in z nadrejenimi sodelavci. Udeleženci bodo z reševanjem individualnih in skupinskih vprašalnikov ter z ogledom DVD posnetka spoznali: kakšne so njihove individualne sposobnosti pri vodenju in motivaciji sodelavcev (kaj izvajajo dobro, kaj bi bilo potrebno še izboljšati) ter kakšno je stanje v podjetju (kakšni so vzroki skupnih problemov in kako jih na konstruktiven način razrešiti, da se bo izboljšala komunikacija v podjetju, da se bodo dosegli dolgoročni učinki usposabljanja. Skupno se bomo dogovorili, kdo bo odgovoren za izvedbo zadolžitev in kakšen bo kratkoročen in dolgoročen rok izvedbe.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Delavnica
  • Praktično delo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

/

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto