Domov / Rezultati iskanja / Strojništvo za nestrojnike

Strojništvo za nestrojnike

Vsebina programa

Program usposabljanja je namenjen odraslim zaposlenim osebam, ki so končali program srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja na različnih področjih, ki ni strojništvo. Program, daje znanja strojništva za opravljen del in nalog zaposlenih oseb, ki delajo na delih in nalogah, ki zahtevajo znanja strojništva. Program je zasnovan na podlagi tesnega sodelovanja z gospodarstvom, ki za dela in naloge na področju strojništva nima dovolj ustrezno strojniško izobraženih zaposlenih. Zaradi tega na dela in naloge, ki zahtevajo znanje strojništva zaposlujejo delavce z drugimi sorodnimi izobrazbami. Udeleženci bodo v okviru programa znanja s področja strojništva, ki jih potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 120

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto