Domov / Rezultati iskanja / Usposabljanje za upravljalca dvižne ploščadi

Usposabljanje za upravljalca dvižne ploščadi

Vsebina programa

Program je izdelan na osnovi smernic Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu OSHA (Safe Forklift Operation) in na osnovi povpraševanja velikega podjetja v Jugovhzodni regiji. Navedeno podjetje je eno največjih slovenskih podjetij, edini proizvajalec avtomobilov in hkrati tudi vrsto let največji izvoznik. Svoje poslanstvo uresničuje znotraj največje svetovne avtomobilske zveze. Nabavna logistika podjetja ima vlogo, da skrbi za oskrbo proizvodnega sistema z ustreznimi količinami blaga, s čimer pa ni mišljena le ustrezna količina materiala, temveč tudi časovna ustreznost – blago mora biti dostavljeno ob pravem času na pravem mestu in v razumnih, za podjetje sprejemljivih stroškovnih okvirih. Dvižne ploščadi v notranjem transportu podjetja igrajo pomembno vlogo. Dvižne ploščadi prispevajo k hitrejšemu in lažjemu dostopu do različnih težko dostopnih mest in zagotavljajo varno delo. Dvižne ploščadi so uporabne tudi za premagovanje višinskih ovir pri organizacije oskrbe proizvodnje na več nivojih. Učinkovitost notranje logistika je med drugim odvisna tudi od varnosti manipulacij same oskrbe, ta pa je v največji meri pogojena z ustrezno usposobljenostjo upravljalcev dvižnih ploščadi. Zato je potrebno upravljalcem dvižnih ploščadi omogočati izobraževanje in jih seznanjati s tehničnim možnostmi dvižnih ploščadi, z varnim načinom dela in s kontrolo brezhibnosti njihovih delovnih sredstev. Usposabljanje je namenjeno je zaposlenim na področju notranjega transporta in drugih logističnih dejavnosti v podjetju za pridobitev novih znanj oziroma nadgradnjo obstoječega za varno in samostojno delo.

Program je namenjen

  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
Transport

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto