Domov / Rezultati iskanja / Risanje in konstruiranje z računalnikom CAD

Risanje in konstruiranje z računalnikom CAD

Vsebina programa

Program je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega usposabljanja. Glavni namen programa je omogočiti boljši, hitrejši, učinkovitejši in cenejši razvoj. Na vseh področjih industrije in inženirskega oblikovanja se za uspešen razvoj uporablja računalniška tehnologija. Računalniško podprto konstruiranje (angl. CAD - Computer Assisted Design) s pomočjo programa AutoCAD nudi potrebno zanesljivost in učinkovitost. Pomembna je tudi kompatibilnost z ostalimi sodelujočimi v tehnološko-tehničnem procesu. Prenosljivost podatkov iz/v program AutoCAD je podprta z mnogimi orodji. Pokrit je celoten spekter ravninskega (2D) ter izdelave tehnične dokumentacije. Progam za usposabljanje vsebuje risanje dvodimenzionalne tehnične risbe, strojnih elementov ali podobnih načrtov s kotami, šrafurami in vpisi, pa vse do zahtevnejšega dela. Poudarek usposabljanja je prikazati, da nam vse to računalniško podprto konstruiranje močno olajša delo. Z nadzorom nad večjim številom projektov, s standardiziranim izgledom in boljšim izkoristkom izmenjave informacij med projekti, lahko bistveno povečamo učinkovitost.

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto