Domov / Rezultati iskanja / Tehnike varjenja po TIG, MIG/MAG, ROV postopku

Tehnike varjenja po TIG, MIG/MAG, ROV postopku

Vsebina programa

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji je potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela. Na področju varilstva v Sloveniji in tudi po vsej Evropi naraščajo potrebe po tovrstnem kadru od inženirjev varilstva, operaterjev in ročnih varilcev. Spodbujati je potrebno razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene potrebam trga dela. Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so tehniki, delovodje in manj izobraženi odrasli. V Jugovzhodni statistični regiji imamo veliko podjetij, ki delujejo na področju orodjarstva in strojništva - varilstva. Zaradi neustrezne kvalificirane delovne sile in soočanja s pomanjkanjem ustreznih kadrov, so prisiljeni zaposlovati osebe z neustreznimi znanji. Z pridobljenim znanjem bi se lahko določena delovna sila prekvalificirala in tako bi povečali konkurenčnost naših podjetij.

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Spletna stran programa

Drugo

Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na področju varjenja in tehnološke priprave varjenja različnih materialov, ki bodo izboljšale njihovo učinkovitost in kakovost dela. Ciljne skupine so: - zaposleni, ki delajo v tehnologiji, proizvodnji, vzdrževanju, varilstvu, itd. - zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, - zaposleni z izobrazbo, kot so tehniki, delovodje, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, drugo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
07 393 22 45
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure: 60

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 Novo mesto