Domov / Rezultati iskanja / Učinkovite strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu s pomočjo mediacije – e-oblika

Učinkovite strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu s pomočjo mediacije – e-oblika

Vsebina programa

Na zelo konkurenčnem trgu morajo podjetja ohraniti učinkovito komunikacijo, da bi pospešila usklajeno delovno okolje. Nezadovoljni zaposleni in neučinkovito vodenje povzročajo manjšo storilnost, slabe storitve in izgube za lastnika podjetja. V razmerah, kjer ni postopka za odpravo konfliktov, se pojavijo zamere in produktivnost se zmanjšuje. V podjetjih se srečujemo s spori na različnih ravneh: med zaposlenimi, med podrejenimi in nadrejenimi, med oddelki, v vodstvu podjetja, med lastniki in vodstvom, s strankami … Program je zasnovan na uporabi postopka mediacije, saj se stranke pogajajo in rešujejo spore s pomočjo kvalificirane nevtralne tretje stranke. Poudarek je na uporabi mediacije za različne namene, kot so pogajanja o pogodbah, organiziranje partnerstva, ustvarjanje novega podjetja, razgradnja obstoječega podjetja ali reševanje kadrovskih sporov ...

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Zaposleni

Način izvedbe

  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
07 393 22 45
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

e-oblika

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 e-oblika