Domov / Rezultati iskanja / Uporaba elektronske preglednice v računovodstvu in analitiki v podjetju – e-oblika

Uporaba elektronske preglednice v računovodstvu in analitiki v podjetju – e-oblika

Vsebina programa

Program je namenjen udeležencem, ki pri svojem delu izvajajo zahtevnejše analize in obdelave različnih podatkov. To so predvsem zaposleni v računovodskih, analitičnih in službah za zagotavljanje kakovosti v podjetjih. V programu se podrobno posvetimo pisanju formul za pripravo preglednih analiz ter zahtevnejšim funkcijam za izračune in obdelavo podatkov. Prikazane so možnosti oblikovanja podatkov v odvisnosti od njihove vrednosti. Podatke prikazujemo z uporabo zahtevnejših grafikonov. Za pripravo želenih analiz pa podrobno prikažemo uporabo vrtilih tabel.

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Zaposleni

Način izvedbe

  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

Drugo

Program je bil pripravljen na željo podjetij, ki želijo svojim zaposlenim dvigniti kompetence iz uporabe elektronske preglednice pri njihovim delu.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

drugo

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
07 393 22 45
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

e-oblika

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

  • 1.6.2018 - 31.10.2022 e-oblika