Domov / Rezultati iskanja / Bodi povezan MOOC - Move your hands for dementia

Bodi povezan MOOC - Move your hands for dementia

Vsebina programa

Move your Hands for Dementia (MYH4D) je projekt, ki podpira izobraževalce odraslih pri krepitvi njihovih kompetenc izobraževanja na temo zdravstvene pismenosti o demenci. To je prvi korak k bolj vključujoči in enakopravni, »demenci prijazni skupnosti«, kjer so osebe z demenco spoštovane. Ciljne skupine projekta so izobraževalci odraslih in starejših, osebe z demenco, družinski in neformalni oskrbovalci, organizatorji izobraževanj in politični odločevalci. V projektu bomo oblikovali: - MOOC "Bodi povezan" - Množičen odprt spletni tečaj, ki bo dal izobraževalcem odraslih orodja za izboljšanje njihovih kompetenc o zdravstveni pismenosti o demenci. V poštev pridejo tako formalna kot neformalna učna okolja. - Dve skupnostni praksi: eno za izobraževalce odraslih, katere namen je, da izobraževalci z osvojenim znanjem izvajajo izobraževanja za osebe z demenco in družinske negovalce; drugo za osebe z demenco in njihove družinske člane, katere namen je, da se ponudijo nasveti in oblike pomoč za soočanje z izzivi demence, in sicer z uporabo podpornih tehnologij, naprav, iger in drugih tehnik. - Priročnika s smernicami za izobraževalce odraslih in odločevalce politik, katerih cilj je izboljšati trajnostne izobraževalne strategije in politike povezane z demenco.

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Starejši
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)

Način izvedbe

  • e-izobraževanje
  • Organizirano samostojno učenje

Spletna stran programa

Drugo

Spletna stran projekta: https://myh4d.pixel-online.org/index.php Facebook stran projekta: MYH4D European Project

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Zdravstvo in socialna varnost
Zdravstvo in socialna varnost, drugo

Oseba za stike

Dijana Lukić
01/620 54 82
dijana.lukic@zdus-zveza.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Online

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • 1.8.2022 - 31.8.2021