Domov / Rezultati iskanja / Power akademija

Power akademija

Vsebina programa

1. delavnica: Microsoft Lists (15 ur) Spoznavanje in primerjanje različnih zbirk podatkov (Lists, CDS, CDS Lite, DataFlex, Azure SQL), ustvarjanje novih seznamov znotraj Microsoft Lists, oblikovanje in omejevanje zapisov v seznamu podatkov, izdelava različnih pogledov (poizvedb) s filtriranjem in razvrščanjem ter upravljanje pravic dostopa do podatkov. CILJ: Izdelava oblačne zbirke podatkov v orodju Microsoft Lists za varno hrambo in deljenje podatkov ter podporo lastnim mobilnim aplikacijam. 2. delavnica: Power Apps (20 ur) Načrtovanje in priprava aplikacije za vnos, urejanje in pogled podatkov aplikacije z orodjem Power Apps, pripravljanje in oblikovanje obrazcev za vnos podatkov, uporaba funkcij za preverjanje veljavnosti podatkov, filtriranje vsebine in priprava izračunljivih polj, nastavljanje pravic dostopa do aplikacije. CILJ: Priprava in načrtovanje lastne poslovne aplikacije z orodjem Power Apps. 3. delavnica: Power Automate (15 ur) Spoznati različne avtomatizirane delovne tokove, uporaba predlog in ustvarjanje novih delovnih tokov, uporaba spremenljivk in algoritemskih struktur (odločitvena drevesa in programske zanke), beleženje procesnih korakov in pregled uspešnosti izvedbe. CILJ: Avtomatizacija poslovnih procesov z uporabo orodja Power Automate.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Uporaba računalnika

Oseba za stike

Maja Ravnikar
01/2444 202
maja.ravnikar@b2.eu

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 50

Termin izvedbe programa

/