Domov / Rezultati iskanja / Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju

Vsebina programa

Zakaj se odločiti za pripravo na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju? Priprava je namenjena vsem, ki nameravate opravljati strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja. Pridružite se nam na Zavodu ŠOLT in se opremite s potrebnimi znanji. Na tečaju prejmete vso aktualno literaturo in nasvete. Več o izpitu najdete na povezavi: http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/ 1. del: Priprava na strokovni izpit – slovenščina ter priprava in izvedba učne ure: 20 ur Splošni pregled slovenskega knjižnega jezika (status slovenščine v RS, temeljni zgodovinski mejniki slovenskega jezika, socialne zvrsti, pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, priprava in izvedba učne ure, govor v pedagoškem sporazumevanju ipd.). 2. del: Priprava na strokovni izpit iz Ustave, pravne ureditve Evropske unije, Konvencije o otrokovih pravicah in šolske zakonodaje (20 ur): Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z ustavno ureditvijo v Republiki Sloveniji, pravnim redom Evropske Unije, Konvencijo o otrokovih pravicah ter z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. 3. del: Priprava na strokovni izpit iz določenih področij (+ 1 predavanje za vsako področje posebej)

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Starejši

Način izvedbe

  • Tečaj
  • e-izobraževanje

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Oseba za stike

Tina Bašan
01 242 12 80
tina@zavod-solt.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Online

Trajanje programa

Ure: ob petkih ob 16:30 in ob

Termin izvedbe programa

  • 2.7.2021 - 28.8.2021 online
  • Po časovnici