Domov / Rezultati iskanja / PPU: Sodelovalno učenje in reševanje problemov ob podpori IKT pri matematiki

PPU: Sodelovalno učenje in reševanje problemov ob podpori IKT pri matematiki

Vsebina programa

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja v okviru lastnega kataloga 2021/2022 in KATIS-a. Izobraževanje »Sodelovalno učenje ob podpori IKT pri matematiki« se bo izvedlo preko KATIS-a. ________________________________________________ Izvajalci: dr. Andreja Klančar; prof. dr. Andreja Istenič Ciljna skupina: učitelji v OŠ Termin: 5. 2. 2022 in 19. 2. 2022 Trajanje: 16 ur Lokacija: izvedba na daljavo ali na UP PEF Cena na udeleženca: 25,29 EUR z DDV (VIZ) Št. min udeležencev: 30 Elektronska prijava: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx Kontakt: cvzu@pef.upr.si ________________________________________________ Cilji programa: - razvijati kompetence za uporabo informacijsko-komunikacijske in izobraževalne tehnologije za spodbujanje ustvarjalnega reševanja problemov, negovanje radovednosti otrok in spodbujanje raziskovanja pri učenju matematike; - razvijati digitalno pismenost, sodelovanje in komunikacijo učencev v digitalnem okolju pri učenju matematike; - spoznati, kako izbirati in prilagajati učne metode, digitalne vire in izobraževalno tehnologijo; - spoznati orodja za interaktivne dejavnosti v razredu in v razširjenem učnem okolju (povezovanje šolskega in domačega dela); - spoznati orodja, ki omogočajo učno analitiko ter načrtovanje in spremljanje lastnega napredka učenja.

Program je namenjen

  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)
  • Zaposlenim
  • Študentom

Način izvedbe

  • Seminar
  • Delavnica

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
031 634 017
cvzu@pef.upr.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Izvedba na daljavo preko ZOOM-a ali na sedežu UP PEF v Kopru.

Trajanje programa

Ure: 16

Termin izvedbe programa

  • 5.2.2022 - 5.2.2022 Koper
  • 19.2.2022 - 19.2.2022 Koper