Domov / Rezultati iskanja / TEČAJ SLIKANJA

TEČAJ SLIKANJA

Vsebina programa

Udeleženci tečaja se bodo na začetku spoznali s temelji likovne teorije, ki jo bodo pozneje uporabili pri svojem praktičnem delu. Strokovni sodelavci bodo tečajnike seznanili s tehnikami tonskega slikanja, pri tem pa si bodo udeleženci pridobili izkušnje s slikanjem na platno. Tečaj vključuje: spoznavanje likovnega prostora, perspektive ter likovnih elementov, tonsko slikanje z upoštevanjem prostora in volumna, viziranje in oblikovanje kompozicije, modeliranje in moduliranjem (svetlenje - temnenje, barvni prostorski ključ), mešanje barv z osnovnimi barvami, barvni krog, prostor in slikovna ploskev, združitev vsega navedenega v slikanje, s povdarkom na povezanosti in harmoniji s celoto in detajli, slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja, oblikovanje kompozicije in izbor motiva, spoznavanje slikarskih medijev in tehnik.

Program je namenjen

  • Vsi odrasli
  • Zaposleni

Način izvedbe

  • Tečaj

Spletna stran programa

Drugo

Material za tečaj je v celoti vštet v ceno. Na koncu tečaja prejmete DIPLOMO.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Likovna umetnost

Oseba za stike

mag. umet. Andreja Čeligoj univ. dipl. obl.
041/516 760
sola@art-tecaji.com

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

šola art:tečaji, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 21

Termin izvedbe programa

  • 21.9.2021 https://art-tecaji.com/slikanje/slikanje-za-zacetnike/
  • 30.9.2021 https://art-tecaji.com/slikanje/slikanje-za-zacetnike/
  • 14.10.2021 https://art-tecaji.com/slikanje/slikanje-za-zacetnike/
  • 18.11.2021 https://art-tecaji.com/slikanje/slikanje-za-zacetnike/
  • 18.1.2022 https://art-tecaji.com/slikanje/slikanje-za-zacetnike/
  • 9.2.2022 https://art-tecaji.com/slikanje/slikanje-za-zacetnike/