Domov / Rezultati iskanja / Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Vsebina programa

USPOSABLJANJE "v času korone" poteka delno na daljavo in delno v živo: Sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže. Ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Prepoznavanje potrebe uporabnika in spremljanje njegovega počutja. Sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi individualnega načrta, tedenskega in mesečnega programa dela ter pri reševanju uporabnikovih težav. Sodelovanje s koordinatorjem pri dopolnjevanju programa socialne oskrbe. Obveščanje koordinatorja o uporabnikovem počutju in o spremembah pri uporabniku. Spodbujanje uporabnika k ohranjanju samostojnosti in pomoč pri vključevanju v okolje. Komuniciranje z uporabnikom. Pomoč uporabniku pri uporabi pripomočkov za čiščenje. Izvajanje osebne oskrbe uporabnika. Izvajanje gospodinjske pomoči. Zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi. PRAKTIČNI DEL poteka v domu za starejše občane oziroma v kabinetu.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Drugo

Drugo

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi po usposabljanju v POSTOPEK NPK/ ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo: končana osnovna šola, vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje), starost vsaj 21 let, verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program je potrebno izpolniti pogoje. Kontaktirajte izvajalca programa.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Vsebinsko področje izobraževanja

Zdravstvo in socialna varnost
Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi

Oseba za stike

Helena Furlan
05/3664753
info@lu-ajdovscina.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ajdovščina

Trajanje programa

Ure: 150

Termin izvedbe programa

  • 30.3.2022 - 30.6.2022 Ljudska univerza Ajdovščina