Domov / Rezultati iskanja / Socialna aktivacija romskih žensk (Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju)

Socialna aktivacija romskih žensk (Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju)

Vsebina programa

-Modul I: Uvodni modul (3 mesece, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden) -Modul II: Izvedbeni modul (2 meseca, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden) -Modul III: Izhodni modul (1 mesec, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden) V uvodnem modulu se vzpostavi skupinska dinamika, izvajajo se aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, krepi se njihova ozaveščenost o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, udeleženke se spodbuja k pridobivanju znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, izvajajo se delavnice za dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter aktivnosti za pridobitev kompetenc za približevanje trgu dela. Izvedbeni modul je namenjen pridobivanju izkušenj za trg dela pri delodajalcih ali v obliki projektnega dela pod mentorstvom in je usmerjen k doseganju konkretnega cilja. Izhodni modul pa stremi k iskanju nadaljnjih vključitev bodisi iskanju zaposlitve bodisi vključevanju v nadaljnja izobraževanja/usposabljanja, z nudenima zagovorništvom in svetovanjem.

Program je namenjen

/

Način izvedbe

  • Predavanje
  • Delavnica
  • Organizirano samostojno učenje
  • Praktično delo

Drugo

Udeleženke za vključenost v program dobijo denarno nagrado, ki se izplača tedensko na njihov TRR. Denarna nagrada znaša 0,80 € prisotnosti na uro, 3,70 € za malico in povračilo potnih stroškov.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno, neformalno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, drugo

Oseba za stike

Simona Štirn
05 93 42 699
simona.stirn@zik-crnomelj.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Črnomelj

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

  • 1.2.2022 - 30.9.2022 Črnomelj