Domov / Rezultati iskanja / Power BI

Power BI

Vsebina programa

Osnove: Kaj je Power BI. Power BI Desktop in Power BI Service. Gradniki Power BI-ja. Pridobivanje podatkov (Power Query): Povezovanje na različne podatkovne vire. Excel datoteke. Tekstovne datoteke. Windows mape. Podatkovne baze (SQL, Access …). SharePoint seznami. Možnosti povezovanja na podatke (Import, DirectQuery …). Optimizacija poizvedb in odpravljanje napak. Osnovne transformacije podatkov. Spreminjanje podatkovnega tipa. Osnovni izračuni. Brisanje in dodajanje stolpcev. Spajanje stolpcev. Specifike filtriranja v Power Queryju. Naprednejše transformacije. Združevanje poizvedb. Pripenjanje poizvedb. Pogojni stolpci in stolpci iz primera. Zavrti in odvrti stolpce. Osnove M jezika. Power Query napredni urejevalnik. Kako Power Query zapisuje in uporablja M kodo. Osnovne spremembe v kodi za izboljšanje delovanja poizvedb. Podatkovno modeliranje (Power Pivot): Uvod v izdelavo podatkovnega modela. Uvažanje podatkov v podatkovni model. Koncept faktualnih (Fact) in dimenzijskih (Dimension) tabel. Določanje logičnih razmerij med uvoženimi tabelami. Primarni ključi in tuji ključi. Zvezdna (Star) ali snežinkasta (Snowflake) shema? Poenostavljanje podatkovnega modela. Datumske tabele. Smer oziroma kardinalnost logičnih razmerij in posledica le-teh za podatkovni model. Odpravljanje krožnih razmerij. Hierarhije. DAX (Data Analysis Expressions) Kaj je DAX. Kaj so mere? Kaj so izračunani stolpci? Uporabljati mere ali izračunane stolpce? Iteratorji in agregatorji. Kontekst vrstice. Kontekst filtra. Tranzicija konteksta. Funkcija CALCULATE. Časovna inteligenca. Uporaba spremenljivk. Ustvarjanje poročil: Dobre prakse pri načrtovanju poročil. Izbira ustreznih vizualizacij. Oblikovanje vizualizacij. Pogojno oblikovanje. Filtriranje in sortiranje poročila. Q&A (Natural Language Query). Uporaba hierarhij. KPI-ji. Objava ali izvoz poročil. Power BI Service: Ustvarjanje nadzornih plošč (Dashboard). Oblikovanje nadzornih plošč. Oblikovanje pogledov za mobilne naprave. Prikaz podatkov v realnem času (Streaming Datasets). Upravljanje z delovnimi prostori (Workspaces). Ustvarjanje in objavljanje aplikacij. Upravljanje naborov podatkov (Datasets). Varnost na nivoju vrstic (Row-level security).

Program je namenjen

/

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
Uporaba računalnika

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 21 pedagoških ur

Termin izvedbe programa

  • 8.7.2024 - 10.7.2024 Ljubljana ali online

Skip to content