Domov / Rezultati iskanja / S pravilno pisno komunikacijo do poslovne odličnosti

S pravilno pisno komunikacijo do poslovne odličnosti

Vsebina programa

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki ustvarjate krajša in/ali daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj ustanove s sodelavci in tudi z zunanjimi deležniki – državljani, poslovnimi partnerji, predstavniki medijev …) ter želite, da so ta pravilno zapisana. Želimo, da udeleženci delavnice: osvežijo jezikovna pravila (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišejo različne besedilne vrste (vabilo, obvestilo, objavo za spletno stran, dopis, zapisnik …); se seznanijo z jezikovnimi novostmi; spoznajo pravila jezikovnega bontona in spoznajo pravila netikete (pisanje elektronskih sporočil). Iz vsebine: splošne značilnosti pisnega sporočanja, pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …), jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …), slogovna in skladenjska pravila, najpogostejše jezikovne zadrege (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah), netiketa (bonton in pravila v elektronskem sporazumevanju), jezikovne posebnosti in namigi glede na ciljno skupino udeležencev.

Program je namenjen

  • Vsem odraslim

Način izvedbe

  • Delavnica

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Umetnost in humanistika (jeziki, umetnost, humanistika)
Jeziki, drugo

Oseba za stike

Klara Ramovš
041 706 615
elite.klara@siol.net

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Šmarješke Toplice

Trajanje programa

Ure: 9.00 - 15.00

Termin izvedbe programa

/

Cena drugo

210 evrov + 22% DDV in vključuje poleg dejavnega izobraževanja še pisne izročke, napitek, kosilo, analizo sklepne ankete, potrdilo o udeležbi

Skip to content