Domov / Rezultati iskanja / Osnovna šola za odrasle

Osnovna šola za odrasle

Vsebina programa

Program osnovne šole za odrasle in mladostnike je namenjen vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Namenjen je tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno zaključili osnovnošolskega izobraževanja. Spričevalo o končani osnovni šoli pa je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in omogoča vpis v nadaljnje izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe Izobraževanje je za udeležence brezplačno. Vpiše se lahko vsak kdor je izpolnil: - osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oz. osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključil/a osnovne šole; - zaključil/a prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom; - star/a vsaj 15 let in ni mogoče ugotoviti, ali je zaključil osnovnošolsko izobraževanje oz. izpolnil osnovnošolsko obveznost; - je star vsaj 15 let in ni zaključil osnovnošolskega izobraževanja oz. izpolnil osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin (npr. vojna, naravne nesreče).

Program je namenjen

  • Starejšim
  • Osebam s posebnimi potrebami
  • Mlajšim odraslim

Način izvedbe

  • Šolski pouk

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

/

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno

Vsebinsko področje izobraževanja

Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

Oseba za stike

Ana Patricija Košir, Helena Škafar
03/ 757 18 20, 03/757 18 17
sic.izobrazevanje@guest.arnes.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Slovenske Konjice

Trajanje programa

:

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2023 - 31.8.2024 Slovenske konjice

Skip to content