Domov / Rezultati iskanja / S PRAKTIČNIMI TEHNIKAMI DO OPOLNOMOČENJA STROKOVNIH DELAVCEV (in močne povezanosti v kolektivu)

S PRAKTIČNIMI TEHNIKAMI DO OPOLNOMOČENJA STROKOVNIH DELAVCEV (in močne povezanosti v kolektivu)

Vsebina programa

MOŽNA PRIJAVA PREKO KATISA (36,80 €). * TOČKE ZA NAPREDOVANJE. * IZOBRAŽEVANJE POTEKA OD 8.30 DO 14.30 Pridružite se 8-urnemu izobraževanju, posebej oblikovanemu za učitelje osnovnih šol! Program je namenjen učiteljem 1., 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki se vsakodnevno spopadajo z izzivi, kot so moteči učenci, stres, neobvladljiva razredna dinamika in težavna komunikacija s starši in sodelavci. Izobraževanje je zasnovano tako teoretično kot praktično, s poudarkom na igrah in orodjih, ki jih učitelji lahko takoj vključijo v razred in šolske prostore. Zato bo pridobljeno znanje uporabno za vse učitelje, ne glede na njihove specifične potrebe. Skupaj bomo razdelili program na pet delavnic, kjer se bomo osredotočili na naslednje teme: 1. Ustrezno oblikovanje in podajanje navodil ter usmerjanje otrok - Pomembnost ustreznega podajanja navodil in vključenosti učencev v proces učenja. 2. Oblikovanje ustreznih osebnih ciljev, ciljev razreda in posameznikov - Kako postaviti cilje na osebni, razredni in posameznikovi ravni za boljši napredek in usmerjanje. 3. Vrednote in prepričanja dobrega pedagoškega delavca - Ozaveščanje lastnih vrednot in učinkovite tehnike za obvladovanje stresnih situacij. 4. Opogumljanje in spodbujanje otrok s postavljanjem ustreznih vprašanj - Uporabne metode za spodbujanje samozavesti, sodelovanja in samoobvladovanja učencev. 5. Reševanje razrednih konfliktov in učinkovito usmerjanje otrok k razreševanju le-teh - Učitelji se naučijo hitrega in učinkovitega ukrepanja v primeru razrednih konfliktov. Cilji izobraževanja so številni: - Aktivno spoznati lasten način delovanja v razredu in kolektivu. - Razumeti otrokovo vedenje in delovanje ter vzpostaviti dobro razredno klimo. - Učiti se ustrezno podajati navodila učencem. - Spoznati metode za vzpostavitev dobrih odnosov s sodelavci, vodstvom in starši. - Postaviti ustrezen cilje na osebni in razredni ravni. - Osvestiti lastne vrednote in delovati v skladu z njimi. - Spodbujati in opogumljati učence. Program je zasnovan tako, da učitelji pridobijo teoretično znanje, sledijo praktičnim primerom ter se aktivno vključujejo v vaje in igre, kar omogoča učinkovito prenos znanja v prakso. Po zaključku izobraževanja se bomo srečali še trikrat preko Zoom srečanj, kjer bomo evalvirali pridobljeno znanje in iskali rešitve za konkretne primere. Pridružite se nam in izboljšajte vašo pedagoško prakso ter dosežite boljše rezultate v razredu! Izobraževanje je prilagojeno vašim potrebam, s poudarkom na vzpostavljanju dobrih odnosov za uspešno delo v razredu.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj univerzitetna izobrazba

Delovne izkušnje

Delovne izkušnje niso potrebne.

Znanje tujega jezika

Znanje tujega jezika ni potrebno.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo

Oseba za stike

Nina Oblak
031781464
info@nasveti-uciteljice-nine.com

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Tržaška cesta 80a, Logatec - VANILA

Trajanje programa

Ure: 8.30-14.30

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Cena drugo

37

Skip to content