Domov / Rezultati iskanja / Vodenje v novi realnosti

Vodenje v novi realnosti

Vsebina programa

Definicija uspešnega vodje v današnjem času je bolj kompleksna in bolj zahtevna kot je kadarkoli bila do zdaj. Novi pogoji poslovanja zahtevajo od vodij da so tudi upravljalci s spremembami, razvijalci posameznikov in timov, coachi in nenazadnje »multiplikatorji« znanja, veščin in profesionalnega in etičnega odnosa do dela. Vse to in veliko več naj bi vodje dosegali v sodelovanju s kolegi, s skupno vizijo in z usklajenimi vrednotami.

Program je namenjen

  • Podjetnikom
  • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)

Način izvedbe

  • Seminar
  • Predavanje
  • Delavnica
  • Vodeno samoizobraževanje

Spletna stran programa

Drugo

Modul 1 1.) Vodenje in razvoj komunikacijskih veščin za vodje • Matrica procesa vodenja in 4 skupine veščin za vodenje • Učinkovito in neučinkovito vodenje med “korona” obdobjem in po njem • Vodenje v »novi« realnosti (študije, trendi) • Vodenje in management • Stili vodenja • Komunikacijske veščine: izboljšanje dela z ljudmi, v timu skozi komunikacijske veščine • Komunikacija in psihološki filtri • Kako prepoznati, omiliti ali odpraviti komunikacijske motnje • Aktivno poslušanje (»napake«, koraki) • Strateška komunikacija in SDVV strategija 2.) Načrtovanje poti k želenemu cilju • Ustvarjanje priložnosti in razvijanje proaktivnosti • Spremljanje napredka 3.) Delo na konkretnih primerih – razumevanje in pristop (reševanje) • Analiza konkretnih primerov za uporabo orodij za izboljš anje veščin • Kako v zahtevnejših situacijah in druga vprašanja, ki se porajajo udeležencem 4.) Akcijski načrt prenosa pridobljenih veščin v prakso do Modula 2 – kaj in kam naprej Modul 2 1.) Motivacijske veščine, gradnja pripadnosti in vrednote • Ključni elementi motivacijskih veščin • Motivacijske veščine: motivacijski stili in komunikacija z različnimi motivacijskimi stili • Odnosi (čustva, racio) • Vprašalnik: Kako razmišljamo in motiviramo • Vrednote v organizaciji in po področjih • Pripadnost podjetju: gradnja pripadnosti - model 3KZ • Vodenje: Kaj in kako naprej? • Orodje za samorefleksijo: “Jaz kot vodja« 2.) Načrtovanje poti k želenemu cilju • Ustvarjanje priložnosti in razvijanje proaktivnosti • Spremljanje napredka 3.) Delo na konkretnih primerih – razumevanje in pristop (reševanje) • Analiza konkretnih primerov za uporabo orodij za izboljšanje veščin • Kako v zahtevnejših situacijah in druga vprašanja, ki se porajajo udeležencem 4.) Akcijski načrt prenosa pridobljenih veščin – kaj in kako naprej

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Poslovne in upravne vede, pravo
Poslovanje in upravljanje, menedžment

Oseba za stike

Jelica Pegan Stemberger
031 384492
jelica@glottanova.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana ali po dogovoru

Trajanje programa

Ure: 16 ur (2x 8 ur)

Termin izvedbe programa

  • 1.9.2023 - 30.9.2024 Ljubljana ali po dogovoru
  • termin izvedbe po dogovoru.

Cena drugo

Po dogovoru

Skip to content