Domov / Rezultati iskanja / 1_Osnovno Usposabljanje za mediatorje - Pridobitev veljavnega naziva MEDIATOR

1_Osnovno Usposabljanje za mediatorje - Pridobitev veljavnega naziva MEDIATOR

Vsebina programa

Osnovno usposabljanje za mediatorje je namenjeno vsem, ki si želite postati mediator in pa tudi vsem, ki želite izboljšati svoje komunikacijske veščine, spoznati transformativno komunikacijo in se naučiti uspešnega reševanja konfliktov. AKTUALNI PROGRAMI: - 64 urno Osnovno usposabljanje za mediatorje, - 140 urno Osnovno usposabljanje za mediatorje. 140 urni program omogoča pridobitev veljavnega naziva MEDIATOR, krajši 64 urni program pa je namenjem vsem, ki naziva ne potrebujete, a si želite naučiti uporabe mediacijskih tehnik.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

Drugo

* Program je potrjen s strani Komisije za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. ------------------------------------------------------------------------------ * Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino. ------------------------------------------------------------------------------ * Program ustreza oz. celo presega standarde, postavljene pri Slovenskem združenju mediacijskih organizacij - MEDIOS, in zadošča za uvrstitev na katerikoli seznam mediatorjev v Sloveniji (npr. za mediatorje na sodiščih, na ministrstvu za zdravje, seznam mediatorjev pri Zavodu RAKMO ipd.) in je tudi mednarodno priznano.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

Mediator / Mediatorka

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

Kraj izvajanja programa

Nudimo ONLINE programe in programe v živo.

Trajanje programa

Ure: od 15.00 do 21.00

Termin izvedbe programa

  • 6.5.2024 - 18.6.2024 Ljubljana
  • 8.5.2024 - 11.9.2024 ONLINE, preko Zoom-a
  • 18.9.2024 - 17.12.2024 Ljubljana
  • 25.9.2024 - 19.12.2024 ONLINE, preko Zoom-a

Cena drugo

Pišite nam za cenik.

Skip to content