Domov / Rezultati iskanja / Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Vsebina programa

Glavni cilj programa je usposobiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za kakovostno izobraževalno delo, ob upoštevanju sodobnih dognanj pedagoške psihologije, didaktike, andragogike, pedagogike in specialnih didaktik posameznih področji.

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

Drugo

Informativni dan bo potekal 13. septembra od 17. ure dalje na daljavo prek spleta. Za udeležbo na informativnem dnevu se lahko prijavite na elektronske naslove: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si, petra.novak@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Poprejšnja izobrazba

Najmanj višja strokovna šola

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Da, program je javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

Predstavitveni video

Kraj izvajanja programa

Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Cena drugo

1.780,00 €

Skip to content