Domov / Rezultati iskanja / Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI

Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI

Vsebina programa

Nevrotaktilna integracija MNRI® po metodi dr. Masgutove Nevrotaktilna integracija je osnovna tehnika MNRI (Masgutova nevro senzo motorna refleksna integracija) metode. Cilj nevrotaktilne integracije je preko kože optimizirati možgansko deblo, sprostiti obrambne reflekse in v celotnem sistemu spodbuditi varnost, iz katere izhaja zaupanje, zdrav razvoj in pravo delovanje ter odzivanje našega telesa. Nevrotaktilna integracija: uravnava in integrira 9 kožnih receptorjev, izboljša razvoj in delovanje možganov, izboljša proprioceptivno zaznavanje, pospešuje nevro-senzo-motorično integracijo, izboljšuje hipo in hipersenzitivnost, omogoča, da dotik sprejemamo kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega, je osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu življenja in učenja. Kot zelo učinkovito tehniko taktilno integracijo pri otrocih priporočamo za pomoč pri sledečih izzivih: težave s pozornostjo in koncentracijo (ADD/ADHD), šibka senzorična integracija, avtizem, Aspergerjev sindrom, cerebralna paraliza, govorno – jezikovne težave, specifične učne težave, različni razvojni zaostanki. Omenjene težave imajo velikokrat vzrok v neintegriranosti kožnih receptorjev. Neintegrirani kožni receptorji pa so lahko vzrok za neintegrirane primarne reflekse, ki pa se kažejo v zgoraj omenjenih simptomih. Otroci s posebnimi potrebami pogosto slabo uravnavajo taktilne občutke. Hipersenzitiven (preveč občutljiv) otrok se bo na dotik lahko odzval z umikom na tipni dražljaj, zavračal bo določena oblačila, se izogibal določenim materialom ter finim motoričnim aktivnostim. Kadar je občutek za tip pomanjkljiv, lahko otrok išče prekomerne stimulacije in ima visok prag tolerance za bolečino. Otroci, ki se rodijo s pomanjkljivim zaznavanjem tipnih dražljajev, ne prejemajo učinkovitih informacij preko kože. Zato se ne počutijo varne, pogosto jih je strah v neznanih in učnih situacijah in se jim zato izogibajo. Iz našega učnega okolja so že pred leti izrinili dotik kot nezaželeno dejanje. Otroci pa za svoj razvoj nujno potrebujejo dotik, saj se možgani le preko zadostnega števila impulzov preko kože lahko zdravo razvijajo. Preko nevrotaktilne integracije lahko otrokom zagotovimo zdravo zaznavo, optimalen razvoj kože, pomiritev perifernega in centralnega živčnega sistema, kar je ključno za otrokov razvoj in napredek.

Program je namenjen

 • Vsem odraslim
 • Podjetnikom
 • Strokovnjakom (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni ...)
 • Staršem
 • Študentom

Način izvedbe

 • Tečaj
 • Seminar
 • Predavanje
 • Delavnica
 • Praktično delo

Spletna stran programa

Drugo

Seminar je namenjen specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, logopedom, socialnim delavcem, psihologom, učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem, staršem, medicinskim sestram, babicam in vsem zainteresiranim profesorjem. Seminar je namenjen tudi staršem otrok, ki potrebujejo Nevrotaktilno integracijo refleksov, zato bo za razlago strokovnih vsebin uporabljeno slovensko izrazoslovje. Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

Pedagoski delavci lahko udelezbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobrazevanju.

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Zdravstvo in socialna varnost
Terapija in rehabilitacija

Oseba za stike

Neža Bevc
01/438 39 83 (tor/cet 9h -12h)
izobrazevanje@dkps.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Ljubljana

Trajanje programa

Ure: 20 ur

Termin izvedbe programa

 • 17.5.2024 - 18.5.2024 Ljubljana
 • 6.9.2024 - 7.9.2024 Ljubljana

Cena drugo

424 € (ob ponovni udeležbi na seminarju cena 254€)

Skip to content