Domov / Rezultati iskanja / PODJETNIŠKA DELAVNICA (OSNOVE PODJETNIŠTVA, TRŽENJE, POSLOVNI NAČRT)

PODJETNIŠKA DELAVNICA (OSNOVE PODJETNIŠTVA, TRŽENJE, POSLOVNI NAČRT)

Vsebina programa

MODUL 1 - OSNOVE PODJETNIŠTVA (10 ur ) Podjetništvo, odločitev za (socialno) podjetništvo (Seznanitev z digitalnimi platformami za socialno podjetništvo in crowdfunding po svetu in v Sloveniji; Predstavitev dobrih praks integracije okolje prijaznih procesov in vplivov na okolje in družbo. Seznanitev s cilji trajnostnega razvoja (SDG). Preučitev različnih modelov poslovanja, ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva (Spodbujanje modelov gospodarstva, ki temeljijo na ponovni uporabi, recikliranju in obnovljivih virih. To vključuje zmanjšanje odpadkov, ustvarjanje trajnostnih materialov in proizvodov, ter vzpostavitev infrastrukture za recikliranje in ponovno uporabo virov. Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini). Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov (Seznanitev z brezplačnimi spletnimi orodji za analizo trga, konkurence in trendov). Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike zlasti med s.p. in d.o.o. Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk. Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi (Predstavitev brezplačnih platform, ki jih podjetnik lahko uporablja na različnih področjih poslovanja in grajenja svoje blagovne znamke). Izpolnitev vprašalnika VPP (Seznanitev z brezplačnim dostopom do vprašalnika na spletni strani ZRSZ, odgovore podajo udeleženci kot domačo nalogo. ) Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov. Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočili. MODUL 2 - TRŽENJE (10 ur ) Odgovorite na vprašanje, v čem se vi in vaša storitev razlikujeta od drugih! Celostna komunikacija z vidika nevroligvističnega programiranja (vizualni, avditorni in kinestetični zaznavni tip). Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju? Govorim jezik kupca »Vi namesto mi« in jezik odgovornosti? Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca? Sistematično raziskovanje motivov kupcev. Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore (Uporaba digitalnih orodji, spletno oglaševanje, personalizirane e-poštne kampanje in družbena omrežja. ). Ključne prodajne veščine. Da ste komunikativni, ni dovolj. Kreirajte poslovni uspeh tudi z vizualizacijo (Pomen vizualizacije – Seznanitev z brezplačnimi orodjem za vizualizacijo in predstavitev funkcionalnost vizualizacije podatkov v Microsoft Excel). Mreženje (Predstavitev platforme Linkedin). Na kratko o blagovni znamki in celostni grafični podobi (Predstavitev možnosti uporabe brezplačnih spletnih orodij (za ustvarjanje grafičnih podob in vizualizacij). Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek. (Spletna) promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše (tudi preko socialnih omrežij). MODUL 3 - POSLOVNI NAČRT (10 ur) Oblikovanje poslovne ideje in kako preveriti ali je prava? Zakaj poslovni načrt in najpomembnejše sestavine poslovnega načrta. Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev? Raziskava trga in trženje. Načrt trženja (Vključevanje trajnostnih vrednot in sporočil v svoj načrt trženja). Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij. Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom (Izvajanje digitalnega benchmarkiranja (primerjanja/merjenja uspešnosti), podjetja v primerjavi s konkurenco; Preučitev življenjskega cikla storitve ali izdelka in vplivov na okolje v različnih fazah. Primerjava s konkurenčnimi izdelki ali storitvami v smislu okolijskih in družbenih koristi (poraba virov, socialna vključenost in etičnost dobavne verige). Preveritev obstoja certifikatov in standardov ter sodelovanje s strokovnjaki). SWOT - tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti vašega bodočega podjetja (Pri oblikovanju SWOT analize podjetja ali izdelka, se osredotočiti tudi na trajnostni in digitalni vidik). Pomen mentoriranja v zgodnjih fazah podjetništva (Uporaba digitalnih platform za povezovanje z mentorji in strokovnjaki v podjetništvu (tudi na področju zelenega gospodarstva in trajnostnega razvoja) – Mojmentor.si, Start:up Slovenija, Podjetniški portal in Linkedin.).

Program je namenjen

/

Spletna stran programa

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Poslovne in upravne vede, pravo
Poslovanje in upravljanje, menedžment

Oseba za stike

mag. Sandra Bera
064250056
sandra.bera@invel.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Velenje

Trajanje programa

Ure: 30 ur

Termin izvedbe programa

  • 1.10.2024 - 20.12.2024 kombinirano (na daljavo ali fizično v učilnici)

Cena drugo

pošljite povpraševanje; za brezposelne osebe je program brezplačen ob pogoju napotitve s strani ZRSZ

Skip to content