Domov / Rezultati iskanja / Računalniško podprta organizacija in vodenje proizvodnje v lesarstvu

Računalniško podprta organizacija in vodenje proizvodnje v lesarstvu

Vsebina programa

Program izpopolnjevanja je namenjen pridobitvi kompetenc, ki so potrebne za samostojno delo v lesarski delavnici na področju organizacije in vodenja proizvodnje v fazi pripravi dela. Program je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega dela. Teoretični del vključuje poznavanje osnovnih CAD postopkov 2D konstruiranja ter 3Dmodeliranja pri obdelavi masivnega lesa in oplemenitenih lesnih kompozitov. Praktični del vključuje vaje postopkov izrisa ter tehnološke obdelave z odrezovanjem, vrtanjem in izpisi dokumentacije z elementi ponudbe, kosovnic, krojno listo, materialne liste in CNC programov za 3-osni CNC stroj ter za robno obdelavo na robnih lepilkah.

Program je namenjen

/

Način izvedbe

  • Tečaj
  • Predavanje
  • Praktično delo

Drugo

Program usposabljanja je namenjen odraslim zaposlenim osebam, ki delajo na področju CNC obdelave masivnega lesa in lesnih kompozitov. V gospodarstvu se srečujejo z novimi tehnologijami, ki terjajo nova specifična znanja na področju programskih orodij za množinsko proizvodnjo izdelave bivalnega in stavbnega pohištva. Cilj usposabljanja je, pridobiti usposobljene delavce na področju organizacije in vodenja proizvodnje v lesarski delavnici.

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM

Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev.

Naziv pridobljene poklicne/strokovne izobrazbe

/

Javna veljavnost programa

Ne, program ni javnoveljaven

Vrsta izobraževanja

Dopolnilno izobraževanje

Vsebinsko področje izobraževanja

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija

Oseba za stike

Tomaž Pintarič
073932245
tomaz.pintaric@sc-nm.si

Naziv ustanove

Kraj izvajanja programa

Novo mesto

Trajanje programa

Ure:

Termin izvedbe programa

Za dodatne informacije o izvedbi izobraževalnega programa se obrnite na izvajalca izobraževanja.

Skip to content